Saturday, October 27, 2007

Steven Ma and Nancy Sit

**************************************************************2007 news nancy sit celebrates Steven Ma's 36th birthday
Today Oct 26 is Steven's 36 birthday. Yesterday he was at Nancy Sit's radio program for an interview. She surprised him with a birthday cake, a sparkling jacket and a birthday kiss. 今日36岁生日的马浚伟,昨日接受薛家燕访问,家燕姐准备蛋糕及闪亮舞衣,更吻他的脸。马浚伟透露未有庆祝计划:「年年都唱K,今年想静留屋企!」谈到生日礼物,他自爆收到外甥女送的内裤:「佢仲叫我影相畀佢睇!」他笑言封了利是给自己作生日礼物。

马 浚 伟 今 日 踏 入 三 十 六 岁 , 昨 日 现 身 电 台 接 受 薛 家燕 访 问 , 家 燕 姐 送 上 蛋 糕 及 金 光 闪 闪 的 舞 衣 给 他 ,两 人 更 舞 瘾 大 发 , 即 场 起 舞 !

除 了 礼 物 , 家 燕 姐 又 吻 贺 了 马 浚 伟, 更 笑 言 黎 小 田 亦 「 恨 唔 到 」 。 马 浚 伟 谓 今 年 不 会特 别 庆 祝 , 连 朋 友 约 他 唱 K 亦 一 一 推 辞 , 他 说 : 「怕  , 年 年 都 唱 K ! 」 至 於 送 给 自 己 的 生日 礼 物 , 马 浚 伟 说 : 「 未 肯 定 , 想 买 表 , 不 过 已 经有 好 多 , 车 又 有 喇 ! 」 最 后 他 笑 言 为 了 储 蓄 , 还 是封 利 是 给 自 己 最 实 际 !

*****************************************

冯 仁 昭 四 围 超 : 马 浚 伟 生 日 做 独 孤 精 (冯仁昭)
今 日 系 马 浚 伟 36 岁 生 日 , 佢 噚 日 去 到 新 城 电 台 接 受 访 问 时 , 就 话 今 年 只 系 想 静 静   屋企 过 , 因 为 佢 觉 得 好 多 年 生 日 都 系 几 十 人 去 唱 K , 所 以 今 晚 佢 选 择 同  朋 友 食 完饭 就 返 屋 企 休 息 。 另 外 马 浚 伟 话 每 年 生 日 都 会 买 一 份 礼 物 畀 自 己 , 佢 今 年 想 买 只 表 , 但 又 怕  钱, 佢 仲 话 过 多 几 年 想 买 层 楼  。

news sources

No comments:

Post a Comment